Всички модели от печките Девене зависят от стандартите на предполагаемите ракетни радиатори, които ги отбелезваме като модели, консумиращи камери зависимо от горивото. Дървата,пелетите или брикета се натрупва вертикално във вътрешността на първичното горене, като подобни процедури се случват, като при обикновената печка, но все пак на обратно. Входящият въздух е във фокусна точка на пламъчната дюза и тя прокарва въздуха надолу около горивото и вкарва пламъка в плосък тунел в долната задна част на първичната горивна камера. Ниският проход задвижва елементите от първичното запалване до вертикалната част на консумиращата камера (топлопроводник), която става като вътрешна камина. Изработен е от високотемпературнозащитен материал. Оптималното изгаряне се случва вътре в топлопроводника, който се загрява от 800 до 1000C. Димът и газовете отделяни от горивото по време на горенето произвеждат два пъти повече топлина и се разпадат до 99% CO2 и водна пара. Има много неща за да предпочетате ракетна печката Девене над традиционната, Има много неща, които правят печката Девене далеч по-добра от традиционната печка.На първо място е възможността и да работи на дърва,пелети и брикети. Някои от функциите са: Високо ефективна По-малко дим По-малко пепел Подвижна По-малко зависима от вятъра Природосъобразно. Освен от тези функции, печката Девене е проектирана по такъв начин, че да позволява по-добра функционалност. Изолация: Най-добрите конструкции на печката Девене, включително и тези, които ви предлагаме днес, използват камера с двойна стена, която е защитена от загуба на топлина. Това гарантира, че цялата произведена топлина се насочва нагоре по комина към повърхността за готвене. Обикновенната горивна камера губи огромно количество топлина във въздуха, тъй като изобщо не е защитена и пламъка, който излиза, още по-точно под това, което готвите, просто се губи. Захранване с въздух: В допълнение към горивния цилиндър в основата на камерата за запалване, ракетната печка също така подсигурява вход за въздух, който си влиза директно в мястото, където горивото се изгаря. Това позволява на пламъка да издърпва повече кислород, от колкото е необходим за изгаряне. Докато това се случва, се изразходва изцяло всичкото гориво, което не позволява да се създава дим и пепел. Тази по-висока степен на оползотворяване предполага, че повече топлина се създава с по-малко дървесина, въглен или каквото и да е друго, което може да консумира.

What our customers says:

X